Uspešno komuniciranje za zaposlene u javnoj upravi

4. Oktobar 2022.
  • Da li ste ikada brojali sa koliko ste sve ljudi i na koje sve načine komunicirali u toku samo jednog dana na poslu? 
  • Da li je Vaša komunikacija sa njima uvek bila uspešna? 
  • Da li Vam je dobra komunikacija nekada pomogla na poslu, a loša ga učinila daleko težim? 

Veština komunikacije se uči i usavršava kroz ceo život.

Ovo je početak teksta na sajtu Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) na kojoj je predstavljena grupa online obuka pod nazivom “Uspešno komuniciranje” koju je za potrebe javne uprave kreirao projekat “EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave”.

Radi se o 5 onlajn modula koji obiluju mnoštvom primera i praktičnih saveta za svakodnevne situacije sa kojima se zaposleni u javnoj upravi susreću. Radi se o savremenim interaktivnim obukama koje imaju audio i video sadržaje, interaktivne prezentacije i kvizove. Obuke pokrivaju sledeće teme:

  • Savremena usluga orijentisana ka građanima i privredi u javnoj upravi
  • Javni nastup
  • Komunikator
  • Krizna komunikacija
  • Komunikacija na društvenim mrežama

Obuke su kreirali stručnjaci sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom okupljeni u okviru projekta  “EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“. One imaju za cilj da unaprede komunikacione veštine zaposlenih u javnoj upravi i doprinesu uspešnijoj komunikaciji javne uprave sa građanima i privredom.

Na kraju svake od obuka predviđeno je da polaznik uradi i kratki test sa osnovnim pitanjima iz date obuke. Nakon položenog testa dobija sertifikat o uspešno pohađanoj obuci.

Svi zaposleni u javnoj upravi koji su se registrovali za pohađanje obuka na sajtu NAJU mogu da pristupe ovoj grupu obuka u bilo koje vreme, tj. onda kada to polaznicima odgovara. Više informacija o obukama NAJU moguće je pronaći na https://www.napa.gov.rs