Saradnja za bolje informisanje građana i privrede o rezultatima reforme javne uprave

12. April 2023.

Za bolje informisanje građana i privrede o rezultatima i poboljšanjima koje donosi reforma javne uprave važna je saradnja svih organa javne uprave, istaknuto je na prvom sastanku Posebne radne grupe za planiranje i koordinaciju komuniciranja u vezi sa reformom javne uprave u čijem radu učestvuju predstavnici 25 organa, održanom 11. aprila u Beogradu.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uz podršku EU, a u skladu sa Strategijom reforme javne uprave 2021 – 2030. formiralo i predsedava ovom radnom grupom kako bi se poboljšale koordinacija i planiranje komunikacionih aktivnosti u vezi sa reformom javne uprave (RJU) koje sprovode različiti organi uključeni u ovaj proces. 

Na sastanku je istaknuto da je za uspeh RJU kao planskog i organizovanog procesa u kojem učestvuje veliki broj organa javne uprave na različitim nivoima potrebno i dobro isplanirano i zajedničko informisanje građana i privrede o rezultatima reforme. Kako je celokupna reforma javne uprave usmerena ka tome da građani i privreda dobiju modernu i efikasnu javnu upravu, veoma je važno da budu i dobro upoznati sa novinama i poboljšanjima koje reforma donosi. Zato je saradnja organa javne uprave u kreiranju i sprovođenju komunikacionih aktivnosti izuzetno važna. 

Predstavnici organa javne uprave su tokom sastanka pozdravili ovu inicijativu i izrazili svoju spremnost da aktivno učestvuju u radu radne grupe.

Jedan od važnih narednih koraka u ovom smeru je pravljenje zajedničkog godišnjeg plana komunikacionih aktivnosti i saradnja na njegovoj realizaciji. Posebna radna grupa za planiranje i koordinaciju komuniciranja u vezi sa reformom javne uprave će tokom godine imati više koordinacionih sastanaka i realizovati više zajedničkih aktivnosti, a u svom radu će imati i ekspertsku i finansijsku podršku EU projekta “EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave”.

Eksperti sa ovog projekta Suzana Trninić i Aleksandar Đukić su tokom sastanka predstavili rezultate prošlogodišnjih aktivnosti na promociji reforme javne uprave i najavili vidove podrške koje će projekat pružati u toku 2023. godine.