Komunikacijska obuka za zaposlene u odeljenjima za upravljanje ljudskim resursima u organima javne uprave

15. Decembar 2022.

Važnost interne i eksterne komunikacije u funkcionisanju odeljenja za upravljanje ljudskim resursima u organima javne uprave bila je glavna tema dvodnevne obuke koju su za zaposlene u ovim odeljenjima tokom novembra zajedno organizovali Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, EU projekat „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“ i GIZ.

Kroz ovu obuku koju su držali eksperti EU projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“ prošlo je 62 polaznika iz 30 organa javne uprave organizovanih u 4 grupe. 

Dvodnevni program na temu interne i eksterne komunikacije za odeljenja za upravljanje ljudskim resursima se sastojao od 4 različita, ali logično usklađena modula. Program je osmišljen kao kombinacija teorije, diskusije i praktičnih vežbi, a poseban akcenat je stavljen na primenjivost u svakodnevnom radu i primere relevantne za zaposlene u ovim odeljenjima.

Prvi modul „Upravljanje ljudskim resursima i interna komunikacija“ je za cilj imao standardizaciju i sistemsku koordinaciju interne komunikacije HR službe u cilju promovisanja državne uprave kao poželjnog poslodavca. Bilo je reči o HR komponentama, važnosti integracije, kompetencijama HR profesionalaca, kanalima komunikacije unutar državnog organa i vođenju internih sastanaka.

Drugi modul „Javni nastup za HR menadžere“ je učesnicima ponudio da nauče kako da užoj ili široj publici na najbolji verbalni i neverbalni način prezentuju sadržaj. Poseban akcenat je stavljen na sve neophodne korake u pripremi za javni nastup (sa ili bez kamera i medija), kako da se po potrebi sroče izjava ili saopštenje kao i alate komunikacije sa predstavnicima medija. 

Treći modul „Krizna komunikacija za HR menadžere“ je preneo učesnicima važna znanja o ulozi ljudskih resursa tokom krize, kako da se pravovremeno prepozna krizna situacija i da se nauče neophodni koraci koje je potrebno preduzeti pre, tokom i nakon krizne komunikacije. Praktični rad je bio posvećen diskusiji o potencijalnim kriznim temama, kreiranju efikasne ključne poruke namenjene ciljnim grupama i značaju interne komunikacije tokom krize.

Četvrti modul „Promocija poslodavca“ bio je posvećen osnovama promocije i brendiranja poslodavca, trendovima u svetu i kod nas, raznovrsnim primerima na tradicionalnim i digitalnim medijima, sa posebnim fokusom na brendiranje poslodavca u javnom sektoru. Praktičan deo je pokrio širok spektar mogućih tema i prilagođavanje komunikacije ciljnim grupama na najbolji način kroz interne i eksterne kanale komunikacije. 

Obuka je obilovala interakcijom polaznika, brojnim pitanjima i produktivnom diskusijom što govori o njihovom interesovanju za ove teme, kao i o važnosti komunikacije za njihov svakodnevni posao.