Novinari i javna uprava na zajedničkom zadatku – završna obuka za medije

10. Januar 2023.

Dobra saradnja medija i organa javne uprave je od velikog značaj za uspeh reforme javne uprave u Srbiji, zaključak je završne obuke za predstavnike nacionalnih i lokalnih medija koju je projekat „EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“ organizovao zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u Vrdniku od 23. do 25. decembra.

Glavni cilj ove obuke je bio da se kroz zajedničku rekapitulaciju najvažnijih oblasti i tema u vezi sa reformom javne uprave (RJU) u Srbiji, obrađivanih na obukama organizovanim u prethodnom periodu, zaokruži saradnja novinara i MDULS na unapređenju izveštavanja medija o procesu i rezultatima RJU. Ova saradnja je od izuzetne važnosti za uspeh RJU, jer omogućava da građani i privreda budu upoznati sa njenim najvažnijim dostignućima, da ih bolje razumeju kako bi ih uspešnije koristili u svakodnevnom životu i poslovanju.

Pored rekapitulacije najvažnijih oblasti i tema u vezi sa reformom javne uprave, predstavnici medija, MDULS-a i eksperti sa projekta su radeći u grupama zajedno vežbali pripremu medijskih priča na zadate teme. Svaka grupa je potom prezentovala pripremljene medijske priče, nakon čega je urađena njihova analiza kako bi se videlo koji su to adekvatni načini za predstavljanje konkretnih tema. Ovakav rad u grupama omogućava bolje razumevanje između novinara i predstavnika MDULS i doprinosi uspostavljanju bolje saradnje sa ciljem da građani i privreda budu bolje informisani o RJU i novinama koje ona donosi. 

U otvorenom razgovoru  predstavnici medija i MDULS-a su izneli svoja zapažanja o saradnji organa javne uprave i medija. Bilo je reči i o dobrim i o lošim aspektima te saradnje. Videlo se da između medija i organa javne uprave često nije postojao dovoljan nivo razumevanja, kao i da teme u vezi sa RJU iz tog razloga nisu uvek na adekvatan način bile predstavljene i objašnjene. 

Završna sesija ove obuke je bila posvećena diskusiji o budućoj saradnji medija i MDULS. Predstavnici medija su iz svog ugla podelili šta je do sada bilo najkorisnije i šta se još može unaprediti, a predstavnici MDULS su obećali da će se potruditi da buduća saradnja bude bolja, jer su i jedni i drugi zapravo na zajedničkom zadatku boljeg informisanja građana i privrede o promenama koje donosi reforma javne uprave. Ovo će biti i jedan od najvažnijih zadataka Radne grupe za planiranje i koordinaciju komuniciranja u vezi sa RJU koja je formirana na inicijativu MDULS tokom 2022. godine, a koju čine predstavnici institucija koje su članice Saveta za reformu javne uprave.

I jedni i drugi su tokom obuke istakli izuzetno pozitivnu ulogu projekta „EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“ na približavanju medija i javne uprave i uspostavljanju boljeg razumevanja, direktne komunikacije i saradnje kako bi se unapredilo izveštavanje medija o reformi javne uprave.