Kontakt

EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave

Kraljice Natalije 45/VI/17

11000 Belgrade

Telefon: +381 11 26 42 358

E-mail: aleksandar.vasic@ecorys.com

map