O projektu

section-cover

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je da doprinese reformi javne uprave Vlade Srbije, jačanjem nacionalnih kapaciteta za komuniciranje svih dobrobiti reforme javne uprave po građane, kao i potrebu za samom reformom javne uprave. 
Svrha ovog projekta je da podrži Vladu Srbije u sprovođenju vidljivosti i komunikacionih radnji, koje se odnose na sveukupne agende reforme.

Očekivani rezultati

  1. Sveobuhvatna komunikacija Reforme javne uprave i okvira dizanja svesti kroz implementaciju Strategije Reforme javne uprave Vlade Srbije;
  2. Sveobuhvatna kampanja dizanja svesti javnosti o pomoći Evropske unije Reformi javne uprave;
  3. Opremanje Ministarstva za javnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva finansija, kao i drugih relevantnih institucija, komunikacionim veštinama i tehnikama za komuniciranje ciljeva i rezultata Reforme javne uprave.Sektor
  • Javna uprava
EuropeAid referenca
EuropeAid/138101/DH/SER/RS
Komponente
  • Prepoznatljivost i vidljivost procesa reforme javne uprave (RJU) i upravljanja javnim finansijama
  • Svest javnosti o pomoći EU za proces RJU i dobrobitima koje proces RJU donosi građanima u sklopu EU integracija
  • Komunikacioni kapaciteti MDULS, MF i organa javne uprave
Grad / Region
Beograd
EU donacija
3.789.710 €
Pregovaračko poglavlje
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Avgust 2018. - Januar 2023.
Korisnik
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Implementiran od strane
Ecorys Sout East Europe u konzorcijumu sa VNG International, NALED, ECG i SVA