Predstavljene smernice za komuniciranje reforme javne uprave i korišćenje društvenih mreža

12. Oktobar 2021.

Predstavnici EU projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“ su 12. oktobra na onlajn sastanku Mreže stručnjaka za odnose sa javnošću jedinica lokalne samouprave Stalne konferencije gradova i opština predstavili „Smernice za komuniciranje reforme javne uprave“ i „Smernice za korišćenje društvenih mreža za organe i institucije javne uprave“. Ovi dokumenti su pripremljeni kao deo podrške Evropske unije na sprovođenju aktivnosti predviđenih Strategijom reforme javne uprave za period od 2021. do 2030. godine i imaju za cilj jačanje komunikacionih kapaciteta zaposlenih u institucijama javne uprave i lokalne samouprave. 

Sastanku je prisustvovalo više od 40 PR menadžera gradova i opština iz cele Srbije. Tokom sastanka su imali priliku da u razgovoru sa predstavnicima projektnog tima dobiju relevantne informacije o najboljoj praksi u komuniciranju reforme javne uprave i korišćenju društvenih mreža. Zanimalo ih je kako unaprediti komunikacione aktivnosti i promotivne događaje u lokalnoj zajednici, kao i kako se nositi sa izazovima u komunikaciji na društvenim mrežama. 

Ova aktivnost je deo saradnje projekta sa predstavnicima lokalnih samouprava i Stalnom konferencijom gradova i opština kako bi se kroz podršku profesionalnom razvoju zaposlenih u sektorima za odnose sa javnošću unapredilo komuniciranje lokalnih samouprava o temama u vezi sa reformom javne uprave u Srbiji.