Korak ka uspešnijem komuniciranju reforme javne uprave

15. Oktobar 2021.

Strategija reforme javne uprave za period od 2021. do 2030. godine je u cilju bolje koordinacije i standardizacije komunikacionih aktivnosti u vezi sa reformom javne uprave predvidela formiranje radne grupe za komuniciranje reforme javne uprave. Prvi korak u uspostavljanju ove grupe učinjen je 15. oktobra održavanjem sastanka predstavnika za odnose sa javnošću organa koji su deo Saveta za reformu javne uprave. Sastanak je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu uz prisustvo i aktivno učešće ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marije Obradović.

Osnovni zadaci Radne grupe treba da budu koordinacija i standardizacija komunikacionih aktivnosti organa javne uprave koji su uključeni u proces reforme i to kroz saradnju na kreiranju i sprovođenju zajedničkog komunikacionog plana. 

Podršku radu Radne grupe će, tokom svog trajanja, pružiti EU projekat „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“, koji je i organizovao sastanak, pomažući u izradi komunikacionog plana, pripremi izveštaja, organizovanju obuka i mentorskih sesija za članove Grupe kao i kroz podršku u realizaciji komunikacionih aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2021 – 2025.

Učesnicima sastanka predstavljena su i dva dokumenta sa smernicama za komuniciranje reforme javne uprave i korišćenje društvenih mreža, koji su izradili eksperti na ovom projektu,  a koji će doprineti da se na uređen i standardizovan način uspešnije komuniciraju rezultati reforme javne uprave.