Šta su to javne politike?

8. Jul 2022.

Kako bi građanima objasnio šta su to „javne politike“ i koliko su one deo svakodnevnog života građana, Republički sekretarijat za javne politike je uz podršku projekta „EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“ kreirao animirani video na temu javnih politika.

Primećeno je da javnost u Srbiji još uvek nije dovoljno upoznata sa ovim terminom i njegovim značenjem, kao ni važnošću koje različite javne politike mogu imati za građanke i građane.

Polazna ideja je bila da se kroz različite životne situacije prikaže uloga javnih politika i korist koju građanke i građani mogu da imaju od njih. Na osnovu toga je kreiran trominutni animirani film kojeg je moguće pogledati na adresi https://youtu.be/fTfMd8Sm0-g