Serija treninga javnog nastupa u Ministarstvu finansija

11. Avgust 2021.

Uz podršku EU projekta Komuniciranje i vidljivost reforme javne uprave u Srbiji, tokom juna i jula održana su četiri treninga na kojima su visoki predstavnici Ministarstva finansija upoznati sa teorijskim i praktičnim savetima koji garantuju dobar i kvalitetan javni nastup.

Trening tim projekta je u saradnji sa Pres ofisom Ministarstva finansija uspešno organizovao obuke za državne sekretare, specijalne savetnike i pomoćnike ministra MF. Glavni fokus obuka bio je usmeren na napredni nivo obuke za javni nastup, koji - uz rad na jačanju veština verbalnog i neverbalnog komuniciranja – podrazumeva upoznavanje sa tehnikama davanja izjava koje ne mogu biti izvučene iz svog prvobitnog konteksta, kao i tehnikama „premošćavanja“ u davanju odgovora na novinarska pitanja.

Učesnici u obukama posebno su iskazali interesovanje za praktičan rad tokom kojeg su, u saradnji sa trenerskim timom, usavršavali verbalnu komunikaciju s posebnim akcentom na komuniciranje rezultata RJU (reforme javne uprave) i UJF (upravljanje javnim finansijama) na način koji poruku koja se daje približava gradjanima na najednostavniji način, jezikom „običnih“ gradjana.

Ovoga puta trening tim je polaznicima omogućio i kvalitetan praktični rad koji je podrazumevao snimanje kamerom i analiziranje snimljenog materijala, jer je polaznicima uvek značajno da, zajedno sa trenerima, mogu da i sami kažu šta misle o svom javnom nastupu i da ga svi zajedno, kao tim, unaprede praktičnim savetima za ubuduće.

Posebno iskustvo, prema rečima polaznika, bila je atmosfera u kojoj je trening održan, a kojoj je doprineo i stručni razgovor i konsultacije sa profesionalnim šminkerom i profesionalnim fotografom, pored snimatelja. 

Polaznici su, uz najviše ocene treninga, izrazili interesovanje da se sa ovakvim obukama nastavi i ubuduće.

Projekat Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave, nastavio je i u svom produžetku rada, aktivan rad na realizaciji trening programa usmerenih na razvijanje i usavršavanje veština koje će polaznicima olakšati komunikaciju sa javnošću i medijima. Trening tim projekta svoj program realizuje u saradnji sa korisnicima projekta – Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu (glavnim koordinatorom RJU), Ministarstvom finansija, Ministarstvom za evropske integracije, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, republičkim sekretarijatom za javne politike, Nacionalnom akademijom za javnu upravu i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.