Rad sa medijima – zajedno bolje razumemo RJU

5. Oktobar 2022.

U organizaciji Projekta Vidljivost i komuniciranje RJU, tokom 2022. godine održana su, do sada, dva medijska treninga na kojima su predstavnici nacionalnih i lokalnih medija upoznati bliže sa temama iz oblasti reforme javne uprave, javnih politika, upravljanja javnim finansijama i transparentnosti.

O značaju učešća javnosti u procesu donošenju politika i propisa – sa posebnim fokusom na portal eKonsultacije i rad inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu“ – sa medijima su razgovarale direktorka RSJP Bojana Tošić i Tara Petrović iz „Građanskih inicijativa“. Ovaj trening je pružio priliku i predstavnicima medija, ali i sagovornicama, da u otvorenom razgovoru razmene iskustva i saznanja iz ovih oblasti. Važan segment rada predstavljale su informacije koje su iz iskustva iz svojih sredina predstavnici medija podelili sa učesnicama na temu uključivanja javnosti u procese donošenja odluka, kao i značaju portala e-Konsultacije iz ugla medijskog praćenja i kontrole samog procesa. Novinari su na Divčibarama, krajem maja, upoznati i sa tim zašto je važno uključivati javnost u procese odučavanja i kakva je evropska praksa, kao i o tome šta su javne politike i kakva je zakonodavna regulativa vezana za uključivanje javnosti u procese donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou.

Na drugom po redu treningu, ovog puta održanom u Sokobanji, početkom jula, Projekat je rad sa novinarima fokusirao na dva važna segmenta – participaciju i transparentnost u procesu pripreme i izvršenja budžeta u lokalnim samoupravama, ali i značaju međuopštinske saradnje u sprovođenju poslova lokalne samouprave. Iz ličnog iskustva novinarima lokalnih i nacionalnih medija o tome su govorili član Opštinskog veća Opštine Sokobanja Slaviša Krstić i Novak Gajić iz Stalne konferencije gradova i opština. Novinari su imali veliki broj pitanja kada je reč o uključivanju građana u odlučivanje o lokalnim budžetima, kao i o tome na koji način se obezbeđuje proaktivno i pravovremeno objavljivanje podataka o trošenju budžetskih sredstava. Kroz primere dobre prakse, iskustveno su o svemu govorili sagovornici na treningu, što je novinare kasnije inspirisalo da i sami, iz svojih lokalnih samouprava, rade novinarske priče na tu temu. Jedan od tih primera stigao nam je iz Smederevske palanke i dostupan je na ovom linku https://youtu.be/xG9qj6ErF2k

Važno je napomenuti da su eksperti projekta iskoristili priliku da tokom medijskih treninga sa novinarima rade i u direktnom radu – zajednički na pripremi modela za različite tekstove na obrađene teme. Takođe su treninzi bili prilika i za održavanje medijskih brifinga na kojima su medijima predočene teme koje tim eksperata projekta planira da realizuje u saradnji sa njima i tokom već poznate “RJU je...” kampanje kroz koju, već tri godine Projekat uspešno sarađuje sa više od 20 lokalnih i više od 10 nacionalnih medija u Srbiji. Kroz samu kampanju je tokom 2020 i 2021. na temu promovisanja rezultata reforme javne uprave uz podršku EU objavljeno više od 640 televizijskih priloga, novinskih tekstova u štampanim i online medijima, kao i niz gostovanja na televiziji i radiju.

Projekat Vidljivost I komuniciranje RJU ulazi u svoju završnu fazu, a plan je da zaključno sa januarom, eksperti projekta realizuju još dva medijska treninga, i prateće medijske brifinge. Naredni medijski trening planiran je za početak septembra, u Vrnjačkoj Banji.