Projekat vidljivosti reforme javne uprave sa Vladom Republike Srbije u komunikacionoj kampanji

31. Jul 2020.
U maju 2020. napori tima projekta Vidljivost i komuniciranje RJU bili su usmereni na sprovođenje prvog meseca intenzivne komunikacione kampanje RJU. Glavni fokus kampanje bio je podrška EU reformi javne uprave. Kampanja je realizovana preko 3 odabrana predmeta: eUsluge, Reforma inspekcija i Promovisanje podrške EU reformi javne uprave u Srbiji i novog alata za onlajn monitoring, kreiranog uz podršku EU.
U realizaciji kampanje je ostvarena saradnja sa 21 lokalnim medijem (TV stanicama i portalima) i 12 nacionalnih medija (TV i radio stanice, dnevne novine i njihovi portali, novinske agencije i informativni portali).
Evo pregleda rezultata kampanje u maju 2020. godine:
  • 62 video reportaže i članka na lokalnim i regionalnim medijima (TV i internet portali) sa oko 360 minuta informativnog programa u udarnim terminima
  • 5 nastupa na nacionalnim TV stanicama sa približno 25 minuta u sklopu informativnog programa 
  • 4 članka u štampanim medijima
  • 9 članaka na internet medijima i portalima

eUsluge

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom za IT i e-upravu, tim projekta je pripremio članke i TV izveštaje u kojima su e-usluge promovisane preko dve konkretne elektronske usluge koje su u tom trenutku bile važne i operativne (eUpis i eVrtić). Evo nekoliko primera objavljenih i emitovanih članaka i TV reportaža (navodimo samo medije sa nacionalnom pokrivenošću):

Nacionalni medijiLinkdatum emitovanja
RTS

Pogledaj ovde

15. maj
N1

Pogledaj ovde

14. maj
Blic.rs

Pogledaj ovde

15. maj
Kurir.rs

Pogledaj ovde

14. maj
Telegraf.rs

Pogledaj ovde

15. maj
Danas

Pogledaj ovde

15. maj

Reforma inspekcija

Kontakt centar republičkih inspekcija pokrenut je kao jedan od rezultata reforme koju je takođe podržala EU. Ovaj kontakt centar takođe ima važnu ulogu tokom pandemije COVID-19. U saradnji sa MDULS, tim projekta je pripremio medijske proizvode kojima su predstavljeni rezultati rada centra u prvih 6 nedelja.
Evo nekoliko primera objavljenih i emitovanih članaka i TV reportaža:

Nacionalni medijiLinkDatum emitovanja
N1

Pogledaj ovde

23. maj
TV happy

Pogledaj ovde

26. maj
Večernje novosti

Pogledaj ovde

21. maj
Danas

Pogledaj ovde

21. maj
Danas

Pogledaj ovde

21. maj

Promovisanje podrške EU reformi javne uprave i novog alata za onlajn monitoring RJU

Tim projekta je u saradnji sa MDULS intervjuisao ambasadora EU Sema Fabrizija i ministra Branka Ružića i napravio kratak TV intervju koji je emitovan na lokalnim i nacionalnim medijima. Takođe, pripremljen je članak sa izjavama ambasadora Sema Fabrizija, ministra Branka Ružića i predstavnika SIGMA-e Gregora Viranta, koji je objavljen u dnevnom listu Politika.
Dve infografike o podršci EU RJU pripremljene su i upotrebljene na internet stranici RJU, društvenim medijima i kao ilustracija u TV izveštajima i člancima. EUIC je takođe podelio infografike na svojim društvenim medijima, a članak o alatu za onlajn monitoring RJU objavljen je na internet stranici Delegacije EU.

Nacionalni medijiLinkDatum emitovanja
N1

Pogledaj ovde

29. maj
Novinska agencija Beta

Pogledaj ovde

28. maj

Posle pauze tokom juna zbog izborne kampanje u Srbiji, aktivnosti na komunikacionoj kampanji reforme javne uprave nastavljene su u julu 2020. godine.