Podrška organizovanju Nedelje partnerstva za otvorenu upravu 2022.

20. Maj 2022.

I ove godine projekat “EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave” podržao je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u organizaciji aktivnosti u okviru Nedelje partnerstva za otvorenu upravu.

U periodu od 16. do 20. maja održano je više događaja koji su imali za cilj uspostavljanje i održavanje dobre saradnje državnih organa, civilnog sektora, građana i nezavisnih institucija.

Otvoreni sastanak Radne grupe za izradu četvrtog Akcionog plana za period 2020-2022. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, održan 17. maja u Palati Srbija bio je prvi događaj u okviru Nedelje partnerstva za otvorenu upravu u 2022. godini.

Drugi događaj je bio Konferencija „Partnerstvo – ključ za bolja rešenja“, održana 19. maja, uz učešće više od 120 predstavnika organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave i civilnog društva koji su govorili o ostvarivanju vrednosti otvorene uprave na lokalu kroz saradnju javnog i civilnog sektora, kao i važnosti „otvaranja podataka“ i njihove ponovne upotrebe.

Tokom Nedelje partnerstva za otvorenu upravu organizovane su i obuke za korišćenje Portala eKonsultacije, namenjen građanima i organizacijama civilnog društva, a koje su održane u SKIP Centru u Beogradu.

Svi događaji u okviru Nedelje partnerstva za otvorenu upravu (uključujući i obuke) su prenošeni i preko interneta.

Projekat “EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave” podržao je tehničku organizaciju ovih aktivnosti, pripremu promotivnih materijala i video klipova:

Video 1: https://youtu.be/JhKJiTgnvgw

Video 2: https://www.facebook.com/MDULSSrbije/videos/1218588662247393