Objavljen prvi građanski vodič kroz budžet MDULS

13. Jun 2022.

Uz podršku projekta “EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave” Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) objavilo je početkom juna prvi Građanski vodič kroz budžet MDULS.

Nastojeći da građanima i ostaloj zainteresovanoj javnosti približi način na koji je planirano korišćenje raspoloživih budžetskih sredstava u tekućoj godini, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je Građanski vodič kroz budžet Ministarstva za 2022. godinu. Ovaj Vodič kreiran je sa idejom da na jednostavan, lako razumljiv i dinamičan način prikaže kako su opredeljena budžetska sredstva koja su Ministarstvu dodeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu.

Pored jednostavnijeg prikaza planiranja trošenja budžetskih sredstava u tekućoj godini, Građanski vodič nudi i pojašnjenje načina na koji se kreira budžet Ministarstva, prikazuje koliko su i kako trošena ova sredstva tokom prethodnih godina, a sadrži i informacije o donatorskoj podršci koju Ministarstvo koristi u sprovođenju reformskih procesa.

MDULS je na ovaj način postalo prvo ministarstvo koje je odlučilo da na ovakav način približi korišćenje budžetskih sredstava široj javnosti, pored Ministarstva finansija, koje godinama unazad priprema i objavljuje Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije i istovremeno se pridružilo značajnom broju lokalnih samouprava u kojima postoji višegodišnja praksa izrade i objavljivanja ovakvih dokumenata.

Izrada ovog Vodiča predstavlja još jedan u nizu malih, ali značajnih koraka u pravcu kreiranja uprave koja je po meri građana, ali i unapređenja rada samog Ministarstva kroz primenu nekih od ključnih vrednosti dobre i otvorene uprave, kao što su fiskalna transparentnost i odgovornost organa javne vlasti.

Projekat “EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave” je omogućio da ovaj važan dokument bude dizajniran tako da podaci u njemu budu prikazani na jasan, jednostavan i zanimljiv način. Dokument je moguće videti na http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Gradjanski-vodic-kroz-budzet-MUDLS-2022.pdf