Novinari nacionalnih i lokalnih medija – podrška promociji rezultata RJU

10. Septembar 2021.

Na trodnevnom treningu i brifingu za medije novinari su pokazali značajno interesovanje za EU projekte i podršku procesu RJU

U produžetku projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“, ekspertski tim nastavio je sa dobrom praksom okupljanja novinara iz nacionalnih i lokalnih medija u Srbiji. Cilj trećeg medijskog brifinga bio je usmeren na mogućnost da se, u direktnom kontaktu, razgovara o najefikasnijim načinima osnaživanja medija, kako bi u većoj meri i sa boljim razumevanjem izveštavali o rezultatima RJU, koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU.

Velikom broju novinara iz lokalnih, ali i iz medija sa nacionalnom pokrivenošću, prezentovani su najznačajniji segmenti RJU – neophodni za, pre svega, razumevanja značaja same reforme, kako za građane, tako i za privredu. Mediji su upoznati sa informacijama o rezultatima RJU, gde ih mogu naći, kako da ih prepoznaju i na koji način o njima da izveštavaju, prilagođavajući jezik prosečnim građanima kojima su tradicionalni mediji najčešći kanal komunikacije.

O RJU, kao širokom polju za potragu i pronalaženje novinarske građe za nove priče koje će proizvoditi u narednom periodu, okupljenim predstavnicima medija govorio je Vladimir Mihailović, PAR ekspert Projekta. On je posebno naglasio značaj koji za građane imaju mediji, kao kanal kojim najveći broj ljudi može da bude informisan o pravima, obavezama, kao i novim mogućnostima koje im se pružaju posebno kroz određene usluge, kao deo reforme javne uprave.

U tom segmentu, na medijskom brifingu, usluge portala e-Uprava novinarima je prezentovala pomoćnica direktora Kancelarije za IT i e-Upravu Dragana Bećić. Ona je medijima odgovorila na veliki broj pitanja koji se odnosio ne samo na funkcionisanje portala, već i na konkretne usluge koje nudi, među kojima je posebna pažnja posvećena servisu e-Građanin.

U nastavku medijskog treninga, novinarima su prezentovani primeri dobrih i loših izveštaja medija na temu RJU, i tom prilikom su projektni eksperti Vojislav Milošević i Ruža Jeremić poseban naglasak stavili na rešenja koja medijima mogu da pomognu kako bi građani predstavljene rezultate lakše prepoznali kao deo jedne sveobuhvatne reforme koja je sada sastavni deo nove Strategije do 2030. godine.

Posebno interesovanje mediji su iskazali za deo treninga koji je bio posvećen ulozi koju EU ima u procesu RJU, kao i podršci koju kontinuirano pružaju i u tom segmentu. Veliku pažnju u postavljanju pitanja prezenterima Goranu Stuparu, ispred EU info centra, i tim liderki Projekta Ulle Purga, novinari su dali pre svega konkretnim projektima pomoći, ali i EU podršci koju mediji prepoznaju kao značajnu i iskazuju interesovanje da o njoj izveštavaju.

Trodnevni medijski brifing i medijski trening održani su u Beogradu, u poslednjoj nedelji avgusta. Iskoristivši još uvek povoljne epidemiološke uslove, događaj je održan u hotelu Zira, uz sve neophodne mere zaštite. Prisutni mediji iskazali su veliko interesovanje da se sličan događaj organizuje i ubuduće.