MENTORSKE SESIJE O DRUŠTVENIM MREŽAMA ZA REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE

7. Jun 2021.

EU projekat “Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave” započeo je seriju mentorskih sesija sa predstavnicima Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) na temu korišćenja društvenih mreža. Ovaj izuzetno važan organ javne uprave do sada nije koristio društvene mreže za komunikaciju sa širom javnošću i ova obuka predstavlja važan preduslov za RSJP da uspešno  informiše  javnost o svojim brojnim aktivnostima i putem digitalnih platformi.

Program obuke je pokrenut krajem maja 2021. godine a tematski i praktično je prilagođen potrebama državnih institucija koje žele da budu prisutne i aktivne na društvenim mrežama.

Republički sekretarijat za javne politike je odabrao tim do 10 zaposlenih iz različitih sektora, da prisustvuju obuci sa ciljem da nakon što usvoje teorijska i praktična znanja, doprinesu kvalitetnom  predstavljanju različitih odgovornosti i projekata ove državne institucije. 

Sesije se održavaju jednom nedeljno i svaka je posvećena različitoj temi: od osnova iz šireg ugla, preko neophodnih pripremnih koraka pre izlaska na mreže, kreiranja objava, planiranja i koraka prilikom otvaranja kanala. Tokom edukacije se posebna pažnja posvećuje praktičnom radu na temama relevantnim za sve uključene sektore a kvalitetu mentorskih sesija značajno doprinosi zainteresovanost, posvećenost i aktivno učestvovanje svih članova RSJP tima.