Kurs komunikacionih veština za državne službenike

31. Jul 2020.

U maju, u skladu sa trenutnom situacijom uzrokovanom pandemijom COVID-19, stručnjaci Projekta vidljivosti i komuniciranja RJU započeli su realizaciju obuke usmerene na poboljšanje komunikacionih veština učesnika sa akcentom na veštinama potrebnim za kriznu komunikaciju. U obuci je korišćen Cisco Webex alat za obuku koji inače koristi NAJU. Kurs se sastojao od 3 modula kreirana sa idejom da se poboljšaju komunikacione veštine učesnika u sledećim oblastima: 

  • Emocionalna inteligencija i ponašanje u kriznim situacijama,
  • Interna komunikacija i koraci ka efikasnoj kriznoj komunikaciji,
  • Izrada saopštenja za medije i jednominutne vesti.
Ciljna grupa obuke bili su zaposleni u institucijama državne uprave koji rade kao PR / komunikacioni specijalisti. Treninzi su sprovedeni u skladu sa planom obuke dogovorenim sa NAJU: sve obuke, koje se sastojale od 3 modula, realizovane su za ukupno 4 grupe (sa najviše 25 učesnika) u periodu 14. maj - 11. jun.
Sve 4 grupe imale su maksimalan dozvoljeni broj polaznika, i vrlo brzo su popunjene. Učesnici su zamoljeni da ocene obuku, a rezultati (prema izveštajima o evaluaciji NAJU) pokazuju visok nivo zadovoljstva učesnika: prosečna ocena uspešnosti za sprovedene module obuke bila je 3,87 (maksimalna moguća ocena je 4).
Da biste dobili detaljniji uvid u ove treninge, evo par video odlomaka iz Modula 3: 
Eksperti projekta daju primer loše pripremljene i realizovane izjave za medije:


U nastavku ovog malog igrokaza, učesnicima se daje primer pravilno pripremljene i realizovane izjave:Pored ovoga, tim projekta je u saradnji sa NAJU sproveo i obuke o unutrašnjoj i spoljnoj komunikaciji kao deo obaveznog programa NAJU namenjenog menadžerima u javnoj upravi. Te dve obuke održane u junu pohađalo je 49 državnih službenika na rukovodećim pozicijama.