Informacije o e-uslugama za građane tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom koronavirusa

25. Mart 2020.

Stručnjaci Projekta „Vidljivost i komuniciranje RJU“ podržali su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u uspostavljanju mreže PR-ova lokalnih samouprava i započeli pružanje informacija o različitim uslugama (uglavnom e-uslugama) i zvaničnim izvorima informacija dostupnim građanima tokom vanrednog stanja izazvanog epidemijom COVID-19 u Srbiji.

Mrežu čini skoro 200 ljudi koji rade na poslovima komunikacije u gradovima i opštinama u Srbiji. Njihova uloga je da informacije objavljuju na opštinskim internet sajtovima, profilima na društvenim medijima i da ih distribuiraju lokalnim medijima. U martu je projekat poslao 2 e-maila sa odabranim informacijama (uglavnom sa člancima objavljenim na sajtu Ministarstva). Ova aktivnost je nastavljena u aprilu.

Pored toga, mreža se pokazala kao dobro sredstvo dvosmerne komunikacije, a neke od opština su je iskoristile i da postave pitanja koja su naši stručnjaci prosledili nadležnim institucijama.