DRUŠTVENE MREŽE – PROGRAM OBUKE I MENTORSTVA ZA PR U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

5. Oktobar 2022.

Društvene mreže imaju mnogo prednosti koje se mogu iskoristiti za komunikaciju reforme javne uprave. Ovaj savremeni digitalni medij je postao nezaobilazan u komunikaciji sa različitim ciljnim grupama. Kada je javna uprava u pitanju, ima mnogo tema o kojima se može govoriti na mrežama poput: informisanja, predstavljanja aktivnosti, kontakta sa građanstvom, podrške lokalnoj zajednici i još mnogo drugih. Za sve navedeno je potreban određen spektar veština i praktičnih znanja da bi se postigli odgovarajući krajnji efekti komunikacije.

Tim EU projekta za Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave je osmislio i pripremio program “Društvene mreže - program obuke i mentorstva” za PR zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i sprovodi se uz podršku SKGO organizacije. Ceo projekat ima 4 glavne faze: Istraživanje, Trening obuke, Mentorske sesije i Takmičenje. Aktivnosti su započete u maju i trajaće do kraja 2022. Glavni koncept programa je da se zaposleni u PR sektorima na lokalnom nivou obuče ili unaprede za rad na društvenim mrežama kroz treninge uživo, zatim onlajn mentorske sesije, i da se dalje motivišu kroz takmičenje gradova i opština u kojem će imati priliku da osvoje glavnu nagradu za najbolje predstavljanje i time maksimalno iskoriste potencijal ovog programa.

U prvoj fazi je urađeno onlajn istraživanje da bi se kreirao sadržaj programa i stavio akcenat na konkretne potrebe polaznika. U drugoj fazi, tokom juna i jula je održano pet dvodnevnih treninga u SKIP centru. Sadržaj treninga je uključivao teoriju, individualne i grupne vežbe, diskusije o dobrim i lošim praksama, preporuke i praktične savete. Treća faza je započeta u avgustu sa onlajn mentorskim sesijama gde učesnici imaju priliku da čuju dodatna znanja, preporuke i aktivno postavljaju pitanja o društvenim mrežama koja ih interesuju. Finalna faza sa takmičenjem će po planu započeti od kraja septembra.

Komentari i ocene učesnika za program i predavače su odlični a posebno se izdvaja praktičnost predstavljenih teoretskih znanja u kombinaciji sa mnoštvom primera iz svakodnevnih objava.